ข่าวเด่น

สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

            วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น.นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาวพรนิภา สกุลปักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความ ร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยว

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร

                       วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร

 

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

                 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงาน บูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล

                     วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะทำงาน บูรณาการความร่วมมือในการตรวจคุ้มครองแรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตรวจเรือประมงทะเล  เรือผ่านการตรวจ จำนวน ๓ ลำ ลูกจ้างรวม ๑๔ คน จำแนกเป็น สัญชาติไทย ๗ คน เมียนมา ๗ คนสรุปผลการตรวจ  ไม่พบการกระทำความผิด ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘

แรงงานจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

                       วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.นายเลิศพรชัย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ และประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโพธิการาม ตำบลนาทุ่ง

จังหวัดชุมพรจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

                         วันที่ 26 พ.ค.2561 เวลา 09.30 น.จังหวัดชุมพรจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน โดย พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ และ พล ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบปะ รับฟังความคิดเห็นและให้คำแนะนำประชาชน ณ.หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 400 คน จาก 8 อำเภอ ทั้งนี้    นาย วิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการโ

แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสนามกอล์ฟ ในจังหวัดชุมพร

                        วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสนามกอล์ฟ ในจังหวัดชุมพร จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

                       วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

Syndicate content