จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร จำหน่ายบัตร และมอบของรางวัลในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร