จังหวัดชุมพรจัดพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์