สรจ.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2562