หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร บูรณาการ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่