รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชุมพร ไตรมาส 3/2561 (กรกฎาคม - กันยายน)