ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร

                       วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร