อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

 

 
ค่าจ้างขั้นต่ำ 

พื้นที่
 
300  
กรุงเทพมหานคร  จังหวัด กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ชัยนาท  ชัยภูมิ  ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่  ตรัง  ตราด  ตาก  นครนายก  นครปฐม  นครพนม  นครราชสีมานครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  นนทบุรี  นราธิวาส  น่าน    บึงกาฬ บุรีรัมย์  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี  ปัตตานี  พระนครศรีอยุธยา  พังงา  พัทลุง  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบุรี  เพชรบูรณ์  แพร่ พะเยา ภูเก็ต  มหาสารคาม  มุกดาหาร  แม่ฮ่องสอน  ยะลา  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ระนอง  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี      ลำปาง  ลำพูน  เลย  ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี  สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์  หนองคาย หนองบัวลำภู  อ่างทอง อุดรธานี อุทัยธานี  อุตรดิตถ์  อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
หมายเหตุ        1.  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  
                           2.  สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ  และคำชี้แจง ได้ที่นี่
 

 
 
                                      ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง