สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2557

มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557 เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
กรกฏาคม 2557 สิงหาคม 2557
กันยายน 2557 ตุลาคม 25567
พฤศจิกายน 25567 ธันวาคม 2557

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2556

มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556 เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
กรกฏาคม 2556 สิงหาคม 2556
กันยายน 2556 ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
   

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2554 

มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554 เมษายน 2554
พฤษภาคม  2554 มิถุนายน 2554
กรกฎาคม  2554 สิงหาคม 2554
กันยายน 2554 ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2553

  

มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม 2553 เมษายน 2553
พฤษภาคม  2553 มิถุนายน 2553
กรกฎาคม  2553 สิงหาคม 2553
กันยายน 2553 ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553

 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2552

มกราคม 2552 กุมภาพันธ์ 2552
มีนาคม 2552 เมษายน 2552
พฤษภาคม  2552 มิถุนายน 2552
กรกฎาคม  2552 สิงหาคม 2552
กันยายน 2552 ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552