รายงานการประชุม ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุมพร

รายงานการประชุมค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชุมพร

ไฟล์แนบขนาด
raayngaankaarprachum_khrangthii_2.doc61 KB
raayngaankaarprachum_khrangthii_1.doc80 KB