ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชุมพร

 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

  โทร 0 7751 1176

 โทรสาร 0 7750 1168