จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนปรมินทรมรรคา จังหวัดชุมพร”

    

              วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนปรมินทรมรรคา จังหวัดชุมพร” ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ในการนี้  นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง  แรงงานจังหวัดชุมพร         ร่วมกิจกรรมฯสำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3  ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร 

 จังหวัดชุมพร    86000 โทรศัพท์ 0 7751 1176  โทรสาร 0 7751 1626 Email.Chumphon-mol@hotmail.com