จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความสะอาดโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ”