ติดต่อเรา

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030195942285

 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร 

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3

ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง

จังหวัดชุมพร   86000

โทร.0 7751 1176 ,    0 7751 1626

โทรสาร. 0 7750 1168